Servis Sözleşmesi

Bu sayfada bulunan sözleşme, enpies.com ana adresli web sitesinin sunduğu servis/hizmetle ilgili şartları içermektedir. Bu web üye olan ve kullanan tüm kullanıcılar, aşağıda içeriği bulunan sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Eğer aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiyorsanız, lütfen enpies.com ana adresli web sitesine üye kullanıcı olmayınız.

Sözleşmenin Tarafları

Enpies : enpies.com ana adresli web sitesi, hizmet sahibi
Kullanıcı: enpies.com üyesi olarak hizmet ve servislerini kullanan kişi/kurum/kuruluş
Katılımcı: Kullanıcı'nın Enpies'den aldığı hizmetleri sunduğu kişi/kurum/kuruluş

Sözleşmenin Tanımlamaları

Servis : Enpies'in Kullanıcı'ya sunduğu her türlü hizmet/servis

Sözleşmenin Maddeleri

1 – Kullanıcı, Servis'i kendi adına veya işlem yapma yetkisine sahip olduğu herhangi bir kurum/kuruluş için kullanabilir. Bunun dışında gerçekleştirilecek her türlü üyelik faaliyeti, çoklu veya yetkisiz üyelik yapılması gibi durumlardan doğacak her türlü maddi/manevi zarar Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

2 – Kullanıcı, Enpies'e üye olduğunda, 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve beyan eder.

3 – Kullanıcı, Servis'i Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve yükümlülüklerine uymayan hiçbir amaç için ve/veya web sitesi üzerinde kullanmayacağını, aksi halde oluşabilecek her türlü maddi ve/veya manevi zararın, ihlalin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

4 – Kullanıcı, Servis'i kullandığı ve/veya bulundurduğu her türlü mecranın içereceği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve yükümlülüklerine uymayan her türlü yazılı ve/veya görsel içerik için bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu, aksi halde oluşabilecek maddi ve/veya manevi her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5 – Kullanıcı, Enpies'in kendisine sağladığı Servis için, Enpies'in belirlediği her türlü limiti ihlal etmeyeceğini, Servis'i diğer Kullanıcı'ların kullanmalarına engel olacak, yavaşlatacak, Servis'e zarar verecek şekilde kullanmayacağını, aksi halde oluşabilecek maddi ve/veya manevi her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6 – Kullanıcı, Servis'i ve Servis'in sunduğu her türlü imkan ve hizmeti, sadece kendisine bu hizmeti sunabilmesi için imkan vermiş, izinli müşterilerine/kullanıcılarına sunacağını, izinsiz bir sunumda/gönderimde bulunmayacağını, Servis'i kendi reklamı ve/veya tanıtımı amacı ile kullanmayacağını, aksi halde oluşabilecek maddi ve manevi her türlü zararın kendisinde olduğunu ve bu zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

7 – Enpies, gerek gördüğü takdirde sebep belirtmeksizin ve hiçbir zararı tazmin etmek mecburiyetinde tutulmaksızın, Kullanıcı'nın Servis üzerindeki haklarını/kullanımını kısıtlayabilme, durdurabilme veya işbu sözleşmeyi süresiz fesh edebilme hakkına sahiptir.

8 – Kullanıcı'nın, Servis'i kullanarak kendisine bağlı Katılımcı üzerinden edindiği her türlü bilgiden, bu bilgilerin ölçünlenmesi/analizinden doğabilecek maddi ve/veya manevi her türlü zarardan sadece kendisinin sorumlu olduğu, Enpies'in hiçbir şart ve koşulda sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

9 – Kullanıcı, Servis'e erişim sağlayabilmek için ihtiyacı olan bilgilerin (e-posta adresi, şifre vb.) güvenliğinden ve yeniden kullanılabilirliğinden tamamen kendisi sorumludur. Bu bilgiler unutulması, kaybedilmesi veya 3 ncü tarafların bu bilgiden uzak tutulması veya 3 ncü taraflarca ele geçirilmesinden doğacak maddi ve/veya manevi her türlü sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

10 – Kullanıcı, Servis'in özelleştirilebilir alanlarında(logo, teşekkür mesajı vb.) kullandığı her türlü yazılı ve/veya görsel içeriğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanun ve yükümlülüklerine uygun olduğunu, aksi halde oluşabilecek maddi ve/veya manevi her türlü zararın sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

11 – Doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları ve hukuki kararlar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Enpies'in makul kontrolü haricine çıkmış, önleneyemecek durumlarda Servis'in ücretli ve/veya ücretsiz her çeşidinde yaşanabilecek hiçbir aksama, çalışmama veya hatalı çalışma veya her türlü veri/data kaybı-silinmesi veya benzeri durumlardan Enpies sorumlu tutulamaz.

12 – Enpies'e ait enpies.com ana adresli web sitesinde veya bağlı olan tüm yazılı ve/veya görsel mecralarda bulunan Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS ve NPS ile ilgili tüm ifadelerin hakları Bain & Company, Inc., Fred Reichheld ve Satmetrix Systems, Inc. grubuna aittir. Bunun dışındaki her türlü yazılı/görsel içeriğin her türlü hakkı Enpies'e aittir, hiçbir şartta kullanılamaz, kopyalanamaz.

13 – Servis'e dahil Enpies Web Widget için kullanılan Widget Gösterim Adedi, Web Görüntülenme Adedi vb. ifadeler, tekil Katılımcı gösterimlerini kapsar. Enpies, bu adetlerin tekil olabilmesi için her türlü makul kontrolü yapar. Fakat makul kontrollerin dışında çeşitli sebeplerle (Katılımcı'nın tarayıcı belleğini temizlemesi, IP adres değişiklikleri vb.) oluşabilecek mükerrer görüntülenmeler de bu adede dahildir ve Enpies mükerrer görüntülenmelerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

14 – Kullanıcı, e-posta gönderimlerinde gönderimin e-posta adresinin geçersiz olması veya e-posta kutusunun dolu olması veya sair sebeplerle alıcısına ulaşmaması ve/veya ulaşması fakat alıcı tarafından görüntülenmemesi ve/veya görüntülenmesi fakat alıcı tarafından katılımın gerçekleştirilmemesi gibi durumlarda Enpies'i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, maddi ve manevi hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

15 – Enpies, Servis'e ait e-posta gönderimlerinde, güncel global spam politikalarına uygun şablonlar kullanır ve yine global düzeyde kabul görmüş, prestijli e-posta gönderim servislerinin altyapılarını kullanır. Tüm bu çalışmalara ve önlemlere rağmen, hangi sebeple olursa olsun Kullanıcı'nın gönderdiği e-posta/ların alıcının servis sağlayıcısı tarafından spam olarak değerlendirilmesinden ve/veya alıcının gelen kutusuna değil de farklı bir kutuya alınmasından Enpies sorumlu tutulamaz.

16 – Kullanıcı, Servis'e ait e-posta gönderimlerinin kuyruklama mantığı ile çalıştığını, sisteme eklediği ve gönderimini başlattığı adreslere gönderimlerin, bu gönderimlere dair belirli veya belirsiz her türlü ifadenin, gönderimi gerçekleştirmek için değil, gönderim kuyruğuna almak için verildiğini ve bu sebeple sistem yoğunluğuna bağlı olarak gönderimlerin gecikebileceğini, her türlü gecikme ve/veya aksaklık durumunda maddi manevi her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

17 – Servis'e dahil E-Posta Gönderimi için kullanılan E-Posta Gönderim Adedi, vb. ifadeler, e-posta adresi fark etmeksizin gönderilmiş 1 adet e-postayı kapsar. Kullanıcı, gönderim yapacağı e-posta adreslerini kendisi seçer ve mükerrer gönderim olup olmaması fark etmeksizin her gönderim kullanılmış sayılır.

18 – Kullanıcı, hem E-Posta Gönderimi hem de Widget Gösterimi için, ilgili alanlarda belirtilen sayıda aylık kullanım limitlerine tabidir. Kullanıcı, Servis'e dair kendisine ayrılar ve ilgili ay içerisinde kullanmadığı ve/veya kullanamadığı hiçbir kapasite veya hakkın, bir sonraki aya devrolmayacağını, devrinin talep edilemeyeceğini kabul eder.

19 – Kullanıcı, sisteme anket gönderimi amacıyla eklediği ve anketi ileriki bir tarihte göndermek üzere ayarladığı e-posta adreslerinin, gönderimin sağlanacağı ay için değil, sisteme eklendikleri ay için kullanılmış kabul edeceğini, sisteme eklendikleri ayın limit-kapasite hesabına dahil olacaklarını kabul ve beyan eder.

20 – Enpies, Katılımcı'lara, Kullanıcı'nın e-posta gönderim listesinden süreli veya süresiz çıkabilme imkanı sunma hakkına sahiptir.

21 – Katılımcı, Kullanıcı'nın Servis üzerinden kendisine sunduğu her türlü anket, soru vb. içeriğin her türlü sorumluluğunun Kullanıcı'ya ait olduğunu, bu sunuların türünden, sayısından veya her türlü nevinden dolayı oluşabilecek maddi manevi hiçbir zarardan Enpies'i sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

22 – Kullanıcı, Katılımcı'ya Servis üzerinden sunduğu anket, soru, gönderim gibi her türlü hizmetten, bu hizmetlerin türünden veya sayısından veya bu sunuların her türlü nevinden dolayı oluşabilecek maddi ve/veya manevi her türlü zararın tek muhatabı olduğunu, olası tüm bu zararların kendisi tarafından tazmin edileceğini kabul ve beyan eder.

23 – Enpies, Kullanıcı'ya sunduğu hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, e-posta gönderim altyapsını en çok kullanılan e-posta servisleri tarafından onaylanmış e-posta gönderim servis sağlayıcı/larından almaktadır. Kullanıcı ve Katılımcı, bu servislerden kaynaklanan maddi ve/veya manevi her türlü zarardan Enpies'in sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

24 – Kullanıcı, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası'nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

25 – Enpies.com ana adresli web sitesinde ve Servis'e bağlı her türlü web sayfasında yer alan "Ücretsiz Destek", "Ücretsiz Teknik Destek" ve benzeri ifadeler, Enpies'in Servis üzerine Kullanıcı'ya e-posta gönderim ve alımı düzeyinde sunduğu, Servis'in temel düzeyde çalışmasının örneklenmesi üzerine desteği kapsar. Kullanıcı, bu durumu aşan veya değiştiren her türlü talebinin, ücretsiz servis desteğine dahil olmayacağını, Enpies'in ilgili destek için kendisine önceden bildirmek şartı ile ücret talep edebileceğini kabul ve beyan eder.

26 – Enpies'e ait enpies.com ana adresli web sitesinde, yine Enpies'e ait her türlü tanıtım metni, broşür, katalog ve birebir yazışma gibi her türlü yazılı ve/veya görsel mecrada bulunan, Servis'e dair özellik/limit/kapasite ve/veya ücret bilgilerini dilediği zaman sebep göstermeksizin değiştirme, güncelleme hakkına sahiptir.

27 – Kullanıcı, üyeliğine ait e-posta adresine Enpies'den bilgilendirme, duyuru, özellik tanıtımı ve diğer her içerik ve amaçla gelebilecek e-posta gönderimlerinin izni ve bilgisi dahilinde olduğunu kabul ve beyan eder.

29 – Kullanıcı, Enpies.com ile Katılımcı'ya dair paylaştığı her türlü bilginin KVKK kapsamındaki tüm sorumluluğunun kendisinden olduğunu kabul ve beyan eder.

30 – İşbu sözleşme 30 (otuz) maddeden ibaret olup, taraflar arasındaki her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.